THEMA

AFM HOUDT VAST AAN ONDERGRENS BIJ CROWDFUNDING

Geen verhoging

De Tweede Kamer had een motie aangenomen waarin verzocht werd om de ondergrens van de crowdfunding investeerderstoets van € 500 te verhogen naar € 1000. Alles in overweging nemend heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) besloten de ondergrens van de crowdfunding investeerderstoets vooralsnog niet te verhogen.

Ondergrens in goed overleg

De AEM heeft een ondergrens van € 500 geïntroduceerd om tegemoet te komen aan het door de sector zelf genoemde maatschappelijk karakter van crowdfunding, waar investeerders op grond van verbondenheid met een project willen investeren. Daarom is de AFM is van mening dat de ondergrens van € 500 in goed overleg met de sector tot stand is gekomen. Een verhoging zou betekenen dat bij een groot deel van de investeringen geen toetsing meer zou plaatsvinden. Dat doet geen recht aan het doel van de investeerderstoets, die beoogt consumenten te beschermen bij beleggen in een relatief jonge sector.

Zelfstandig bestuursorgaan

Het uitvaardigen van voorschriften valt binnen het mandaat van de AFM als zelfstandig bestuursorgaan. Dit vloeit voort uit de keuze voor de scheiding der machten zoals Nederland die kent. Dit maakt dat de AFM onafhankelijk kan opereren, altijd met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur. De minister van Financiën onderschrijft en respecteert die onafhankelijkheid van de AFM.

Heroverwegen

Als bij de eerste evaluatie in oktober 2016 blijkt dat bij specifieke onderdelen van de door de AFM gewenste minimale waarborgen, de duurzame groei van crowdfunding onnodig wordt belemmerd, zal de AFM de relevante onderdelen van de door hun gehanteerde voorschriften heroverwegen en indien nodig aanpassen. Dit heeft de AFM afgesproken met de sector tijdens de bijeenkomsten in januari van dit jaar.