THEMA

AFM MOET INTERN BOETEBELEID OPENBAAR MAKEN

Het boetebeleid

Tot nu toe was het enigszins gissen naar de manier waarop de boetes werden berekend. Beboete partijen moesten afgaan op wat daarover in de wet staat en algemene informatie van AFM. De interne stukken die nu openbaar zijn gemaakt geven gedetailleerd weer hoe boetes worden opgebouwd en berekend.

Openbaar gemaakt

Guido Roth, voorzitter van de Stichting Waakzaamheid financieel toezicht en betrokken bij de rechtszaak, heeft het interne beleid openbaar gemaakt. Hij vindt dat beboete organisaties en personen er recht op hebben de inhoud van het beleid te kennen en te kunnen controleren.

Experts blij met transparantie

'Tot nu toe was het boetebeleid van de AFM een black box.', zegt Arnt Mein, gepromoveerd op bestuurlijke boetes door financiele toezichthouders. Transparantie vindt hij heel belangrijk omdat de AFM heel juridisch specialistisch is en als zelfstandig bestuursorgaan verder afstaat van de minister.

Selectieve transparantie

Ook advocaat Andries Doets van Finnius Advocaten en gespecialiseerd in financieel toezicht is vóór de openbaarmaking. Hij zegt omdat de AFM transparantie aanmoedigt, dit ook voor de eigen organisatie zou moeten gelden.

'Geen geheim'

De AFM heeft zich in de rechtszaak bij het CBb verzet tegen openbaarmaking. Een woordvoerder zegt dat er geen specifieke reden is waarom de AFM het beleid tot op heden nooit openbaar maakte. 'Het is geen geheim. Het is gewoon intern beleid.'