THEMA

AFM: ONAFHANKELIJKE BLIK OP DERIVATENDOSSIERS

Belang klant niet voorop

Banken verkochten in het verleden op grote schaal beleggingsproducten waarmee ondernemers zich indekten tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten. Daarbij bleef vaak onderbelicht dat zij juist risico liepen als de rente daalt. Toen die situatie zich voordeed, kwamen sommige bedrijven in financiële moeilijkheden. Om deze reden zijn banken in 2014 gestart met het herbeoordelen van rentederivatencontracten. Uit deelwaarnemingen van de AFM bleek dat banken het belang van de klant niet voldoende voorop stelden bij deze herbeoordelingen van deze rentedericatendossiers. Hierdoor hebben klanten ten onrechte onvoldoende compensatie ontvangen.

Opstellen herstelkader

In een brief aan minister Dijsselbloem schrijft de AFM om een uniform herstelkader op te stellen zodat de interpretatieruimte van banken bij het herbeoordelen minimaliseert. Ook adviseert de AFM om drie onafhankelijke deskundigen aan te stellen die met de banken een uniform herstelkader zullen overeenkomen. ABN AMRO, Rabobank, SNS, ING en Van Lanschot hebben al toegezegd het traject te zullen volgen. De minister neemt dit advies over. De drie onafhankelijke deskundigen zullen daarbij vertegenwoordigers van het mkb betrekken.

Volgend jaar afgerond

De AFM verwacht dat het traject van het toetsen van dossiers aan het herstelkader en compenseren van klanten medio 2017 kan worden afgerond. Dit is mede afhankelijk van de snelheid waarmee overeenstemming wordt bereikt. De kosten die hieruit voortvloeien moeten van de minister betaald worden door de banken zelf.

Onderzoek bij AFM

Ook de AFM zelf moet door het stof. De AFM is zelf ook tekort geschoten bij de toetsing van de herbeoordelingen. Hiervoor is een extern bureau, Alvarez & Marsal aangesteld om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is in januari gestart en moet in het tweede kwartaal van 2016 afgerond zijn.