THEMA

AFM PUBLICEERT ONTHEFFINGSBELEID DIPLOMAPLICHT

Schrijnende gevallen

Op 31 december 2016 loopt de laatste overgangstermijn af en hebben de meeste adviseurs drie jaar de tijd gehad om de benodigde diploma’s te behalen. Het kan gebeuren dat iemand, door buitengewone omstandigheden, hier niet tijdig in slaagt. De gevolgen van het niet tijdig halen van de benodigde Wft-diploma’s kunnen groot zijn. Mensen die in de financiële dienstverlening werkzaam zijn kunnen hierdoor mogelijk hun baan verliezen. De AFM en de wetgever vinden het niet redelijk als mensen hun bedrijfsactiviteiten gedeeltelijk moeten staken of hun baan kwijt kunnen raken, omdat zij bijvoorbeeld langdurig of ernstig ziek zijn en daardoor redelijkerwijs niet in staat zijn om tijdig aan de diplomaplicht te voldoen. De AFM kan in aantoonbaar schrijnende gevallen een ontheffing verlenen. Het beleid maakt ook duidelijk welke gevallen niet schrijnend zijn.

Opstellen ontheffingsbeleid

De bestaande wettelijke ontheffingsmogelijkheid heeft de AFM op verzoek van de minister van Financiën uitgewerkt en vastgelegd in een beleidsdocument. De AFM vindt het belangrijk dat het ontheffingsbeleid aansluit bij de behoeften van verschillende belanghebbenden. Daarom is ook gesproken met adviseurs, bemiddelaars en brancheorganisaties.

Aanvragen ontheffing

Een financiële dienstverlener kan een ontheffing aanvragen voor een adviseur die te maken heeft gehad met schrijnende omstandigheden. Om in aanmerking te komen, moet een financieel dienstverlener aan een tweetal voorwaarden voldoen:
  • De aanvrager (financieel dienstverlener) dient aan te tonen dat redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan de diplomaplicht;
  • De aanvrager dient aan te tonen dat de doeleinden die de diplomaplicht beoogt te bewerkstelligen anderszins worden bereikt.
Met een ontheffing krijgt deze adviseur een redelijke termijn om de diploma’s alsnog te halen. Dit gaat in alle gevallen via reguliere examens omdat vanaf 1 januari 2017 geen PEplus-examens meer worden aangeboden.