THEMA

AFSCHAFFING MONUMENTEN- EN SCHOLINGSAFTREK WEER EEN JAAR UITGESTELD

Opnieuw uitstel

De wetswijziging om de mogelijkheid tot fiscale aftrek van scholingsuitgaven en onderhoud van monumentenpanden af te schaffen zou oorspronkelijk dit jaar ingaan, maar na veel kritiek is toen uitgesteld tot 1 januari 2018. Maar omdat de wetswijziging forse uitvoeringsconsequenties heeft voor DUO, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Belastingdienst heeft minister Bussemaker besloten om de voorgenomen afschaffing weer met een jaar uit te stellen naar 2019. Dat schrijft ze in een Kamerbrief.

Vervangende subsidieregelingen

Tot de invoering per 2019 zal het ministerie van OCW werken aan de uitwerking van vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en stimulering van scholing. Zo is de minister een beleidstraject gestart ‘Erfgoed Telt’. Het doel van Erfgoed Telt is dat er in 2019 een financieel stelsel is dat zo goed mogelijk de vele en verschillende monumenten kan behouden voor de toekomst. ‘Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen’, aldus de minister. De aftrek van de scholingskosten wil de minister omzetten in een voucherregeling. Ook dit besluit over de inhoudelijke uitwerking van deze regeling schuift Bussemaker door naar een nieuwe regering.