THEMA

AFSPRAKEN TUSSEN NEDERLAND EN BELGIË OVER PENSIOENEN

Dubbele belastingheffing

Door Belgische jurisprudentie was onduidelijk of pensioenen die uit Nederland afkomstig waren, in België belast konden en zouden worden. Voor de Nederlandse fiscus was dit reden om ongeveer 1300 inwoners van België die vanuit Nederland een pensioen ontvingen dat hoger was dan € 25.000 (bruto) per kalenderjaar, te laten weten dat de vrijstelling loonbelasting was komen te vervallen. Dit leidde tot situaties van dubbele belastingheffing, aangezien in veel van de genoemde gevallen ook in België belasting werd geheven.

Informatie uitwisselen

Nederland en België hebben nu afgesproken dat Nederland geen belasting heft over de uitbetaalde pensioenen als België deze pensioenen feitelijk én voldoende belast. Is dit laatste niet het geval, dan zal Nederland heffen en zal België voorkomen dat er sprake is van dubbele belastingheffing. Ook hebben beide landen afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie, zodat Nederland voortaan precies weet in welke gevallen een pensioen wél in België feitelijk en voldoende wordt belast en in welke gevallen dit niet gebeurt. Zo kunnen beide landen voorkomen dat sprake is van dubbele belastingheffing, maar ook van dubbele ‘niet-heffing’.

Optreden

De gemaakte afspraken worden op korte termijn uitgewerkt in een overeenkomst, die openbaar zal worden gemaakt. De Belastingdienst zal vervolgens handelend optreden in situaties waarin sprake is van dubbele belastingheffing.