THEMA

AKKOORD: 1 PROCENT KOOPKRACHTVERLIES IN 2014

Versimpeling toeslagen

Het systeem van toeslagen moet simpeler worden. De bedoeling is dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen, namelijk de huurtoeslag, zorgtoeslag, ouderenkorting en het kindgebonden budget. Hoe hoger het inkomen, hoe minder toeslag. Daarnaast gaat mogelijk ook het vermogen voor een deel meetellen bij de bepaling van de hoogte van de toeslag.

Lonen overheidssector

Duidelijk was al dat het kabinet de lonen in de overheidssector, afgezien van die in de zorg, bevriest. De belastingschijven worden niet aangepast voor de inflatie. Verder is er ook geld gevonden door fraude in de zorg te bestrijden en komt er nog een extra korting op de budgetten van departementen. Ook is het kabinet van plan om het eenmalig fiscaal aantrekkelijk te maken geld uit stamrecht-bv’s te halen.

Economie stimuleren

Naast de bezuinigingen wil het kabinet de economie ook stimuleren. Er zal 3 miljard geïnvesteerd worden in duurzame energie en er komen subsidies voor windenergie, isolatie van woningen en decentrale energieopwekking.

Pensioenfondsen

Tevens wil het kabinet pensioenfondsen verleiden om meer van hun miljarden in Nederland te investeren. Het percentage van investeringen in Nederland ligt momenteel maar op 14.