THEMA

ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN: DISCUSSIE OM DIVIDENDBELASTING EN KOOPKRACHTMAATREGELEN

Vestigingsklimaat

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is belangrijk voor de economische groei en de banen van veel Nederlanders, betoogt Aukje de Vries (VVD). Het schrappen van overbodige regels en het aanpassen van het ontslagrecht zijn volgens haar daarom belangrijk, maar ook de verlaging van de vennootschapsbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting. De afschaffing van de dividendbelasting kan goed uitpakken voor het vestigingsklimaat, denkt Elbert Dijkgraaf (SGP), maar dan moeten aandeelhouders er wel van profiteren. Hij vraagt daarom een betere onderbouwing van het voorstel. Pieter Omtzigt (CDA) ziet een aantal voordelen van afschaffing van de dividendbelasting. Het wordt aantrekkelijker om een bedrijf in Nederland te vestigen of aandelen aan de Nederlandse beurs te noteren. Bovendien worden vijandelijke overnames onaantrekkelijker, omdat de koers van aandelen stijgt. Steven van Weyenberg (D66) wijst op het totaalpakket: tegenover deze lastenverlichting staan ook hogere (milieu)belastingen voor bedrijven.

Koopkracht

De economie groeit, maar de koopkracht blijft daarbij achter. Met een verlaging van de inkomstenbelasting zorgt het kabinet ervoor dat de meeste Nederlanders er de komende jaren wel op vooruitgaan, benadrukt De Vries, met name middeninkomens en gezinnen. Tegenover verlaging van de inkomstenbelasting staan verhogingen van de btw en milieuheffingen en snellere verlaging van de hypotheekrenteaftrek. De lastenverlichting is dus een sigaar uit eigen doos, vindt Van Dijck. Maar Omtzigt benadrukt dat de verschuiving van belastingen er wel toe leidt dat de marginale belastingdruk daalt. De koopkracht van gepensioneerden loopt steeds meer achter op die van werkenden, stelt Martin van Rooijen (50PLUS) vast, en het kabinet doet daar veel te weinig aan. Bart Snels (GroenLinks) hekelt de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%: die tast de koopkracht aan. Maar een verpakkingenbelasting en een hoger btw-tarief voor vlees en vis (voorstellen uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks) maken de boodschappen ook duurder, werpen Van Weyenberg, De Vries en Omtzigt tegen. Het regeerakkoord voorkomt dat kloven groter worden en probeert ze te verkleinen, betoogt Eppo Bruins (ChristenUnie). Een voorbeeld is het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners. Dijkgraaf hoopt dat er op dit punt meer gebeurt. De bewindslieden van Financiën reageren op 9 november op de inbreng van de Kamer.