THEMA

ASSCHER: 7 MILJOEN VOOR FOUTE VAKANTIEDAGEN

Korte termijn

Asscher meldde aan de Tweede Kamer dat het Agentschap SZW op korte termijn aan de slag gaat met zo'n 1300 claims die hierover binnenkwamen. Twee werknemers begonnen een zaak tegen de Staat omdat zij door hun arbeidsongeschiktheid beperkt vakantiedagen opbouwden. De Hoge Raad stelde hen in september in het gelijk en bepaalde dat zij die dagen vergoed moeten krijgen.

Recht op hele periode in dienst

Het verschil in de opbouw van vakantiedagen ontstond omdat volgens de Nederlandse wet arbeidsongeschikte werknemers tot 1 januari 2012 alleen vakantiedagen opbouwden over de laatste zes maanden dat ze in dienst waren. Volgens de Europese richtlijn hebben werknemers echter recht op vakantiedagen over de gehele periode dat ze in dienst zijn, ongeacht of ze arbeidsongeschikt zijn.

Afhandeling claims

De claims worden op volgorde van de datum van ontvangst van de claim in behandeling genomen door het Agentschap SZW. Nieuwe claims kunnen nog tot 23 november 2016 ingediend worden bij het Agentschap SZW. De volgende criteria gelden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding:
  • meer dan een half jaar ziek geweest tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012;
  • en het arbeidsovereenkomst is geëindigd voor of op 23 november 2016;
  • en bij einde van het arbeidsovereenkomst heeft geen volledige uitbetaling plaatsgevonden van de vakantiedagen waar – volgens de Europese richtlijn - recht op is. Let op: bij sommige werkgevers bouwden werknemers bij ziekte op basis van hun CAO wel het volledige aantal vakantiedagen op. Dit was onder andere het geval in de sectoren Jeugdzorg en Sociale Verzekeringsbank in 2010 en 2011. In die gevallen bestaat geen recht op schadevergoeding.
Gelet op de uitspraken van de Hoge Raad hanteert het Agentschap SZW de volgende termijnen voor verjaring: de uiterste datum waarop een claim kan worden ingediend, is 23 november 2016. Sommige claims moeten echter eerder zijn ingediend:
  • Bij een einde van de arbeidsovereenkomst voor of op 20 januari 2009, is de claim uiterlijk op 20 januari 2014 ingediend.
  • Bij een einde van de arbeidsovereenkomst na 20 januari 2009, is de claim uiterlijk 5 jaar na de datum van beëindiging ingediend (waarbij 23 november 2016 de uiterste datum is voor het indienen van de claim).