THEMA

AUTOMOBILIST GAAT 1 MILJARD EXTRA BETALEN

Nieuwe maatregelen

In totaal gaat het om zeven nieuwe maatregelen. De ANWB laat weten verrast te zijn door de omvang van de extra lastenverzwaring voor de automobilist. De ANWB gaat onderzoeken wat de totale belastinginkomsten uit wegverkeer zijn en waaraan het kabinet dit uitgeeft. In 2014 worden enkele nieuwe maatregelen uit het regeerakkoord van kracht. Zo levert de verhoging van accijnzen op diesel en lpg in totaal 280 miljoen euro op. Ook worden de boetes op het te laat betalen van de motorrijtuigenbelasting (mrb) verhoogd en wordt de oldtimerregeling aangescherpt. Dat moet in totaal 187 miljoen opleveren.

Mrb-vrijstelling

Het stopzetten van de mrb-vrijstelling voor zuinige auto's levert het Rijk volgend jaar 250 miljoen euro op. De provincies zorgen met het verhogen van de opcenten voor een lastenverzwaring van nog eens 155 miljoen euro. Door de accijns automatisch aan de inflatie aan te passen, komt daar nog eens 156 miljoen bij. ,,De meeste automobilisten raakt dit nauwelijks”, aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. Zo raken de oldtimerregeling, de verhoging op accijnzen op diesel en lpg of boete op het te laat betalen van de mrb niet iedereen. ,,Wie bijvoorbeeld minder accijns wil betalen, moet zuiniger rijden. Automobilisten die willen besparen hebben dat zelf in de hand.''