THEMA

BANENGROEI OP HOOGSTE NIVEAU SINDS 2008

Vacatures

Door de sterke banengroei steeg het aantal vacatures in het laatste kwartaal van 2017 met 14.000 naar 227.000. Het aantal werklozen daalde met 29.000 naar 398.000. Volgens het CBS is er hierdoor voor het eerst sinds 2008 sprake van een gespannen arbeidsmarkt, wat inhoudt dat er veel vraag is naar aanbod en maar weinig aanbod. Het CBS zegt dat die spanning alleen maar verder toeneemt.

Minder zelfstandigen

Het totale aantal werknemers steeg naar een recordhoogte van bijna 8,2 miljoen, terwijl het aantal banen van zelfstandigen juist iets afnam, tot bijna 2,1 miljoen. Het grootste deel van de banengroei kwam in het vierde kwartaal van 2017 voor rekening van de uitzendbranche, die nu in totaal goed is voor 834.000 werknemersbanen. Ook in de sectoren handel, vervoer en horeca, de zorg en de zakelijke dienstverlening steeg de werkgelegenheid.

Vaste baan

In het voorbije kwartaal steeg het aantal werknemers met een vaste baan met 112.000 ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal flexwerkers steeg met 63.000.