THEMA

BANKEN HEBBEN STRESSTEST DOORSTAAN

Banken in Europa

De grootste banken van Europa staan er beter voor dan twee jaar geleden. Dat is de voornaamste conclusie na de bankenstresstest, waarvan de resultaten vrijdagavond bekend werden gemaakt. Alleen het Italiaanse Monte dei Paschi en het Ierse Allied Irish belanden in de gevarenzone als er een nieuwe crisis uitbreekt. De Deutsche Bank en Commerzbank presteerden beter dan verwacht, zij zullen in staat zijn een economische crisis te overleven.

Nederlandse resultaten

Rabobank houdt de kleinste buffer over bij een stevige crisis. Die bank ziet in het zwartste scenario de maatstaf voor zijn kapitaalbuffer in 2018 dalen naar 8,1%, tegen 13,5% eind vorig jaar. Bij ING gaat die verhouding tussen het eigen vermogen en de naar risico gewogen uitstaande leningen van 12,7% naar 9%. ABN AMRO komt in het crisisscenario uit op 9,5%, tegen 15,5% eind 2015. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), die als vierde Nederlandse bank werd doorgelicht, houdt de grootste buffer in crisistijden (17,6%).

Zwaardere test voor Nederland

Aan de stresstest zijn geen directe gevolgen gekoppeld. Toezichthouders nemen de uitkomsten later dit jaar mee bij het bepalen van de mate waarin banken hun kapitaalreserves eventueel moeten versterken. De EBA ging bij de stresstest uit van een crisis die Nederland nog sterker zou raken dan veel andere eurolanden. Zo werd rekening gehouden met een krimp van de Nederlandse economie van 3% in drie jaar en een forse stijging van de werkloosheid. Voor andere landen werd een minder zwart scenario gebruikt, omdat zij er door de economische problemen van de afgelopen jaren al slechter voor staan.

Test doorstaan

‘De uitkomsten laten zien dat de deelnemende Nederlandse banken goed in staat zijn een dergelijk zware stress te doorstaan’, stelde De Nederlandsche Bank in een reactie. ‘Wij zullen in het gemeenschappelijk bankentoezicht de resultaten meenemen in de jaarlijkse beoordeling van de kapitaalpositie van banken.’

Reactie van de banken

Rabobank en ING onderstreepten dat in de test geen rekening werd gehouden met maatregelen die banken tijdens een crisis kunnen nemen om hun situatie te verbeteren. De nieuwe strategie die Rabo eind vorig jaar aankondigde werd evenmin meegenomen. Daarbij richt de bank zich expliciet op een kapitaalbuffer van minstens 14%. ABN gaf aan dat de test zijn ‘stevige kapitaalbuffer’ onderstreept.