THEMA

BANKEN NOG NIET KLAAR VOOR NIEUWE BOEKHOUDREGELS

IAS 39 wordt IFRS 9

IFRS 9 vervangt de standaard IAS 39. IFRS 9 heeft voor veel banken naast een kwantitatieve impact ook een operationele impact. Banken moeten onder meer de processen, de onderliggende data en de modellen die zij gebruiken voor de berekening van expected credit losses aanpassen. Voor deze expected credit losses moeten voorzieningen worden aangehouden. Het idee hierachter is dat banken op deze manier in economisch goede tijden ook voorzieningen opbouwen.

Onderzoek

Voor hoe de voorbereiding en omzetting verloopt hebben de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) onderzoek gedaan bij een aantal kleine en middelgrote banken in Europa. Ook Nederlandse banken zijn onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat elf van de twintig banken voor de aanpassingen voor IFRS 9 nog in de ontwerpfase bevinden. Banken lopen onder andere tegen de volgende problemen aan:
  • de kwaliteit van data
  • de beschikbaarheid van historische data
  • de beoordeling van het kredietrisico
  • de benodigde capaciteit voor de implementatie van IFRS 9
Komende maand volgt er een follow-up van dit onderzoek. ‘De resultaten van de survey en de thematic review dienen om het toezicht op de voorbereiding en robuuste en consistente implementatie van IFRS 9 vorm te geven’, aldus de ECB.