THEMA

BANKEN WILLEN RISICO RENTEMIDDELING AFDEKKEN

Boeterente

Rentemiddeling is het gespreid betalen van de boeterente bij het voortijdig oversluiten van een hypotheek naar een lager rentepercentage. Dat wordt aangeboden omdat niet iedereen de boeterente, het bedrag dat banken aan rente mislopen in de rentevaste periode door het oversluiten, in één keer kan betalen. Die boeterente wordt bij middeling uitgespreid over de rest van de looptijd van de hypotheek. In plannen van het ministerie van Financiën wordt het bedrag dat banken in rekening mogen brengen beperkt tot alleen de boeterente. De NVB wijst er echter op dat banken bij rentemiddeling meer risico lopen.

Mislopen

Als een klant voor het einde van de looptijd van de hypotheek zijn huis verkoopt en de hypotheek aflost, of oversluit bij een andere aanbieder, levert dat bij rentemiddeling mogelijk problemen op. De originele bank loopt dan immers een deel van de boeterente mis omdat de hypotheek eerder dan verwacht wordt beëindigd, aldus de NVB.