THEMA

BATEN EXTRA INZET BELASTINGDIENST ONDUIDELIJK

Onderzoek

Ondanks dat er jaarlijks € 150 miljoen extra voor meer belastingambtenaren kwam, is het niet aan te tonen welke opbrengsten er staan tegenover de kosten. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van de overheid controleert, donderdag. De Rekenkamer onderzocht of de extra investering wel zin heeft. Het is de bedoeling dat de uitbreiding uiteindelijk € 663 miljoen meer per jaar oplevert.

Meer geld voor opsporingsdiensten

De verhoging van het budget vloeide voort uit het regeerakkoord van 2012. De regeringspartners VVD en PvdA besloten toen de Belastingdienst en andere opsporingsdiensten meer geld te geven om fouten in aangiftes, misbruik, fraude en witwassen effectiever aan te pakken. De Belastingdienst krijgt vanaf 2013 elk jaar dus een zak geld voor dat specifieke doel.

Plan was goed

Volgens de Rekenkamer zag het plan van aanpak van de Belastingdienst er goed uit. Zo kwamen er meer controles bij bedrijven en op aangiftes. Maar uiteindelijk is niet vast te stellen of de projectmatige aanpak zin heeft gehad. Weliswaar stegen de belastinginkomsten, maar het blijft onduidelijk of dat komt door de extra investeringen. De Rekenkamer adviseert de Belastingdienst zijn organisatie aan te passen. Het systeem moet zo worden ingericht dat je kunt bijhouden wat het extra oplevert.

Reactie van de minister

De minister van Financiën geeft in een reactie aan het aannemelijk te vinden dat de extra inspanningen tot meer belastinginkomsten hebben geleid. Hij wil de opgedane kennis inzetten voor de reorganisatie van de Belastingdienst. Daar gaat de Algemene Rekenkamer nauwgezet op toezien, aldus een woordvoerder.