THEMA

‘BECONNUMMER IS GEEN KWALITEITSKEURMERK’

Beconnummer aanvragen

Om het beconnummer te kunnen aanvragen moet de aanvrager ondernemer voor de btw zijn en moet deze als belastingconsulent of administratiekantoor ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Een beconnummer is een registratienummer dat een belastingconsulent of administratiekantoor bij de Belastingdienst kan aanvragen. Daarmee staat deze bij de Belastingdienst geregistreerd als belastingconsulent of administratiekantoor. Het beconnummer zegt niets over de betrouwbaarheid of deskundigheid van een belastingconsulent of administratiekantoor, aldus de staatssecretaris. Snel deelt de mening van Henk Nijboer (PvdA) niet dat zo’n nummer mensen het gevoel kan geven dat er een goedkeuring is van de Belastingdienst, omdat de Belastingdienst het beconnummer verstrekt. Wel laat Snel de tekst op de website van de Belastingdienst en de brief waarmee het beconnummer wordt verstrekt verduidelijken om verwarring te voorkomen.

Minimumniveau kwaliteit

Nijboer vroeg de staatssecretaris verder of er in ieder geval een minimumniveau van kwaliteit en betrouwbaarheid aan een belastingconsulent aannemelijk moet zijn voordat een beconnummer verstrekt wordt. ‘Bent u bereid een Verklaring Omtrent het Gedrag te vereisen alvorens een beconnummer te verstrekken?’ Snel blijft bij zijn standpunt dat het beconnummer slechts een registratienummer is en dat het niet bedoeld is als kwaliteitskeurmerk. Het ligt ook niet op de weg van de Belastingdienst om kwaliteitskeurmerken te verstrekken. De staatssecretaris komt Nijboer verder niet tegemoet in zijn vraag om de kwaliteit meer te waarborgen.