THEMA

BECONUITSTEL 2015 ALLEEN NOG MOGELIJK MET EIGEN PKI-CERTIFICAAT

Verzamelcertificaat waarborgt onvoldoende

Meerdere persoonsgegevens bij elkaar gelden als bedrijfsgevoelige informatie. Een verzamelcertificaat biedt onvoldoende waarborgen voor het beschikbaar stellen van gevoelige (persoons)gegevens. De Belastingdienst heeft ervoor gekozen om het opvragen van serviceberichten alléén toe te staan als de fiscaal dienstverlener een eigen PKIoverheid servicescertificaat heeft.

Individueel uitstel

Voor fiscaal dienstverleners die geen aangifte- of administratiesoftware hebben die geschikt is voor SBR en die geen eigen PKI-certificaat hebben, bestaat dan alleen nog de mogelijkheid van individueel uitstel. De bijbehorende uitsteldatums zijn dan 1 september voor de IB en 1 november voor de Vpb.

Meer informatie

In de sessies eOverheid op de Intermediairdagen wordt aandacht besteed aan de certificaten. Al meerdere jaren heeft Elsevier Nextens een hechte samenwerking met PKIpartners. Zij kunnen u stap voor stap helpen bij de aanvraag.