THEMA

BECONUITSTEL MET EIGEN PKI-CERTIFICAAT PER 2017

Geleidelijke overgang

‘Na zorgvuldige besluitvorming is voor een verantwoorde, geleidelijke overgang gekozen’, dat meldt de Belastingdienst op hun site. Vanaf het derde kwartaal 2016 worden de gegevens van de betreffende uitstelregeling digitaal teruggekoppeld. Dat kan alleen met SBR-aangiftesoftware en een eigen PKIoverheid servicescertificaat. De huidige terugkoppeling via brieven en cd-roms zal, naast de digitale terugkoppeling, blijven bestaan tot aan de campagne voor belastingjaar 2017. Vanaf maart 2018 wordt er alleen digitaal teruggekoppeld.

Individueel uitstel

Voor fiscaal dienstverleners die geen aangifte- of administratiesoftware hebben die geschikt is voor SBR en die geen PKI-certificaat hebben, bestaat vanaf belastingjaar 2017 alleen nog de mogelijkheid van individueel uitstel. De bijbehorende uitsteldatums zijn dan 1 september voor de IB en 1 november voor de VpB.

Meer informatie

In de sessies eOverheid op de Intermediairdagen wordt aandacht besteed aan de certificaten. Al meerdere jaren heeft Elsevier Nextens een hechte samenwerking met PKIpartners. Zij kunnen u stap voor stap helpen bij de aanvraag.