THEMA

BEDRIJVEN INVESTEERDEN €51 MILJARD IN 2015

Eerste stijging

Volgens het CBS is het ook voor het eerst sinds 2011 dat de investeringen in dat soort zaken weer toenemen. Tussen 2011 en 2014 was nog sprake van een daling van de investeringen. Met name in de industrie en logistieke sector gingen de investeringen omhoog, maar ook bedrijven in de energievoorziening, telecommunicatie en verhuur van roerend goed deden relatief veel investeringen.

Investeren in machines

Er werd het meest geïnvesteerd in machines, met 28% van het totaal. Bijna een kwart van de investeringen ging naar vervoersmiddelen en meer dan een vijfde was bestemd voor het in gebruik nemen van bedrijfsgebouwen en woningen. Nog geen 2% was bedoeld voor het aanschaffen van grond.

125 bedrijven

Het CBS meldt verder dat de helft van alle investeringen in activa voor direct gebruik op het conto komt van 125 bedrijven. De tien ondernemingen met de grootste investeringen namen ruim €8,5 miljard van de €51 miljard voor hun rekening. Van de ondervraagde bedrijven gaf 70% aan in 2015 investeringen te hebben gedaan. Dat is iets minder dan in 2014, maar iets meer dan in crisisjaar 2011.