THEMA

BEGROTING VOLDOET NIET AAN EUROPESE REGELS

Structurele overheidssaldo

Brussel gaf Nederland eerder dit jaar de opdracht het structurele overheidssaldo met 0,4 procentpunt te verbeteren. Het structurele saldo is het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van de overheid, waarbij wordt gecorrigeerd voor de schommelingen in de ontwikkeling van de economie. De verbetering blijft volgens de nieuwste ramingen echter beperkt tot 0,1 procentpunt.

Afwijking

Die afwijking ontstaat doordat de regering in deze begroting extra uitgaven heeft ingepland, onder meer om de koopkracht te verbeteren. Die uitgaven passen eigenlijk niet binnen de begrotingsregels die de regering de afgelopen jaren hanteerde. Als die regels waren gehandhaafd had de begroting voor 2017 waarschijnlijk wel aan de Europese regels voldaan, aldus de adviseurs van de Raad van State.