THEMA

BEGROTINGSOVERSCHOT LAGER DAN VERWACHT

Tegenvallers

Orkaan Irma Tegenvallers zijn onder meer de hulp aan Sint-Maarten na de orkaan Irma. Daar is alleen al voor het wederopbouwfonds €550 miljoen uitgetrokken. Verder gaat er €67 miljoen naar de twee andere Bovenwindse eilanden Sint-Eustatius en Saba. Schenk- en erfbelasting De inkomsten bij de schenk- en erfbelasting vallen op basis van de realisaties tot en met oktober dit jaar €450 miljoen euro lager uit dan eerder geraamd. Dit hangt onder meer samen met de vertraagde oplevering van de nieuwe kantoorautomatisering voor de schenk- en erfbelastingprocessen. De aanslagen die nu niet kunnen worden opgelegd, worden het komende jaar alsnog afgehandeld. Premier Mark Rutte spreekt van een ‘klein tegenvallertje’. Volgens hem staan de overheidsfinanciën er goed voor.

Meevallers

Zorg Daar staat tegenover een meevaller van €700 miljoen in de zorg. Er is minder dan verwacht uitgegeven aan geneesmiddelen en aan de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit bedrag is gebaseerd op bij verzekeraars gedeclareerde uitgaven in de eerste zes maanden van 2017 en een inschatting van de zorgverzekeraars van wat er nog tot eind 2017 gaat worden gedeclareerd. Meer belastingen De belasting- en premieontvangsten vallen in totaal naar verwachting €51 miljoen hoger uit op basis van de gerealiseerde ontvangsten tot en met oktober. Op diverse begrotingen is er minder uitgegeven dan begroot. Er is met name sprake van onderuitputting bij de ministeries van Defensie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Financiën.

Ruim onder Europese norm

De staatsschuld daalt naar 57,3% van het bruto binnenlands product. Dat is ruim onder de Europese norm van 60%. Nederland is nu een van de vier eurolanden met een overschot en een schuld onder de 60%. Het gemiddelde van het overheidssaldo in de Eurozone wordt geraamd op -1,1% bbp en een gemiddelde overheidsschuld van 89,3% bbp. De cijfers zijn verwerkt in de Najaarsnota, de laatste stand van de begroting, die door de ministerraad is goedgekeurd. Het overschot gaat naar aflossing van de staatsschuld.

Heel goed nieuws

‘Ik denk nog steeds dat het heel goed nieuws is’, zei de bewindsman. Weinig landen in Europa stevenen volgens hem af op zo'n overschot. Dat is te danken aan ‘de robuustheid van de Nederlandse economie’ en ’het verstandige beleid van het vorige kabinet’.