THEMA

BEGROTINGSTEKORT EUROLANDEN DAALT GESTAAG

Tekort daalt

De staatsschuld van het eurogebied kwam eind vorig jaar uit op 89,2% van het bbp, tegen 90,3% een jaar eerder. De Europese begrotingsregels schrijven voor dat landen hun tekort moeten beperken tot maximaal 3% van het bbp en dat de schuld hoogstens 60% mag bedragen. Eurostat registreerde voor de gehele Europese Unie een tekort van 1,7%, tegen 2,4% in 2015. De schuld zakte van 84,9 naar 83,5%.