THEMA

BEHANDELING FINANCIËLE VOORSTELLEN VOORTGEZET

Wet-Hillen

De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd. Mensen met een hypotheek krijgen daarvoor compensatie door een lager eigenwoningforfait. Van Rooijen (50PLUS) vindt het vreemd dat mensen die hun hypotheek hebben afgelost, juist worden gestraft doordat zij in de toekomst ook het eigenwoningforfait moeten betalen. De afschaffing van de zogenaamde wet-Hillen treft bovendien voornamelijk ouderen, aldus de 50PLUS-voorman. Ook Leijten (SP) heeft moeite met het voorstel: het afbouwen van de wet-Hillen, waardoor mensen die hun hypotheek hebben afgelost toch het eigenwoningforfait moeten betalen, had volgens haar niet in dit hele pakket meegenomen moeten worden. Om de afbouw van de wet-Hillen op 1 januari 2019 te kunnen laten ingaan, is volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën behandeling en stemming deze maand nodig. In tegenstelling tot Nijboer en Van Rooijen (50PLUS) vindt hij dat er wel degelijk sprake is van een ordentelijke behandeling.

Geneesmiddelen

Alleen geregistreerde geneesmiddelen vallen voortaan onder het verlaagde btw-tarief. Over die registratie beslist het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In tegenstelling tot wat Omtzigt (CDA) vreest, verwacht Snel geen toeloop op de registratie, gezien de zware procedure die daaraan voorafgaat. Tegen Mulder (PVV) zegt hij dat ook homeopathische geneesmiddelen onder het lage tarief vallen. De staatssecretaris benadrukt het belang van een heldere juridische afbakening van geregistreerde geneesmiddelen. Dat erkent Snels (GroenLinks), maar hij betreurt het dat door de gekozen methode middelen in het hogere btw-tarief terechtkomen waarvan dat eigenlijk niet de bedoeling is.

Landbouwvrijstelling

De btw-landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers moeten voortaan btw betalen en een btw-administratie bijhouden. De Vries (VVD), Omtzigt en Bruins (ChristenUnie) willen het overgangsrecht verlengen van drie maanden naar een jaar. Bruins vraagt aandacht voor de kleineondernemersregeling, die interessant kan zijn voor een aantal boeren die worden getroffen door de afschaffing van de landbouwvrijstelling. In de komende wijziging van de kleineondernemersregeling moet het kabinet ervoor zorgen dat zij aantrekkelijker wordt voor deze boeren.

Kansspelbelasting

In het regeerakkoord staat over kansspelbelasting: Doordat het wetsvoorstel voor kansspelen op afstand nog niet in werking is getreden, loopt de overheid inkomsten mis. Om dat te compenseren verhoogt het kabinet tijdelijk de kansspelbelasting. Dat ergert Mulder. De mensen die dat gaan betalen, zijn namelijk niet schuldig aan de vertraging bij het wetsvoorstel. Beperk de verhoging van de kansspelbelasting tot een jaar, stelt De Vries voor.

Inkeerregeling

Belastingplichtigen die ‘fraude, bedrog of listigheid’ plegen, mogen niet ongestraft blijven van het kabinet. Daarom schaft Snel de zogenaamde inkeerregeling af. Maar belastingplichtigen die een "honest mistake" maken, behouden de ruimte om dat foutje te herstellen, benadrukt de staatssecretaris. Hij voegt toe dat het verschil maakt of de belastingplichtige iets zelf meldt of er door de Belastingdienst op moet worden gewezen. Leijten vraagt zich af of de capaciteit van de Belastingdienst voldoende is om fraude, bijvoorbeeld met buitenlandse constructies, goed te bestrijden.

Beslagvrije voet

De Belastingdienst mag geen ‘meedogenloze incassomachine’ worden, zegt Snels. Daar is de staatssecretaris het mee eens. ‘Daarom streeft het kabinet ook naar het eenvoudiger maken van de regelgeving, zodat mensen minder onbedoeld in de problemen komen. Stapeling van schulden is vaak een stapeling van omstandigheden’, aldus de bewindsman. In 2019 wordt de beslagvrije voet wettelijk geregeld, zodat mensen met schulden altijd een maandelijks bedrag overhouden waar schuldeisers niet aan kunnen komen. Omtzigt vreest dat het voorstel om het zogenaamde derdenbeslag te vereenvoudigen daar haaks op staat. Hij vraagt de staatssecretaris om daarover met de Nationale ombudsman in contact te treden. Die zegt dat toe. De financiële behandeling gaat op 16 november verder in de Tweede Kamer.

Dividendbelasting

De staatssecretaris wil de dividendbelasting uitbreiden: bepaalde in Nederland gevestigde houdstercoöperaties moeten ook dividendbelasting gaan betalen. Daarnaast wil Snel in internationaal verband de vrijstelling van dividendbelasting uitbreiden, mits de houdstercoöperatie in een land zit waarmee Nederland een belastingverdrag tegen dubbele belastingbetaling heeft. Snel vindt doorvoering van de voorgestelde maatregelen te verdedigen, ondanks de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Gaan de plannen niet door, dan dreigt volgens hem het risico van forse terugvorderingen door de Europese Commissie vanwege staatssteun. Daarnaast zal de nagestreefde gelijkstelling doorwerken in toekomstige fiscale wetgeving. De verschillende woordvoerders hebben daar vragen over. Van Rooijen: heroverweeg sowieso de afschaffing van de dividendbelasting, want dat verzwakt de Nederlandse onderhandelingspositie. Nijboer: in dit rommelige proces is vooral de 30 miljoen die naar buitenlandse beleggers gaat problematisch. Snels: zorgt afschaffing van de dividendbelasting niet tot weer nieuwe constructies om belasting te ontwijken? Mulder: wat is de omvang van dreigende boetes van de Europese Commissie? Hoe krijgt het toezicht op de praktijk vorm, wil Van Weyenberg (D66) weten. Stemmingen over het wetsvoorstel zullen plaatsvinden op een ander tijdstip, wat nog bepaald moet worden.