THEMA

BELANGRIJKSTE WETSWIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2017

Gebruikelijk loon voor start-ups

Vanaf 1 januari 2017 mag het gebruikelijk loon van directeuren-grootaandeelhouders van innovatieve start-up-vennootschappen worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Slechts vennootschappen die voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter zijn aangemerkt en speur- en ontwikkelingswerk verrichten, komen voor deze regeling in aanmerking. De regeling zal na drie jaar worden geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid.

Vrijgestelde beleggingsinstellingen

Tevens treden in het nieuwe jaar een aantal maatregelen in werking met betrekking tot de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi). Beleggingen in een vbi genieten een vrijstelling van vennootschapsbelasting. Van de regeling word in de praktijk handig gebruikgemaakt, door box 3-beleggingsvermogen onder te brengen in een vbi en te spelen met de waardepeildata. Voortaan moet over een positieve ab-claim worden afgerekend wanneer het betreffende lichaam een vbi-status verkrijgt. Wanneer het vermogen binnen 18 maanden van box 3 naar box 2 en weer terug verhuist, is het vermogen zowel in box 2 als in box 3 belast. Daarnaast vindt een koppeling plaats met het hoogste tarief van box 3.

Innovatiebox

Een aantal nieuwe maatregelen moeten tegengaan dat de innovatiebox wordt gebruikt als instrument voor belastingontwijking. Nederland geeft een nadere invulling van het substancecriterium (door middel van de nexusbenadering) en van de toegangscriteria. Wanneer een gedeelte van het speur- en ontwikkelingswerk wordt uitbesteed aan een met de belastingplichtige verbonden lichaam, dan wordt volgens een formule bepaald welke voordelen kwalificeren voor de innovatiebox. De toegang tot de innovatiebox via 'overige activa die niet voor de hand liggen en nuttig zijn' is gelimiteerd tot vennootschappen met maximaal een netto-concernomzet van € 50 miljoen per jaar en met maximaal bruto-voordelen uit innovatie van € 7,5 miljoen per jaar.

Renteaftrekbeperkingen

Voorts zijn voor de vennootschapsbelasting een aantal renteaftrekbeperkingen voor overnameschulden aangenomen (winstdrainage, fiscale eenheid en juridische splitsing en fusies). Onder andere wordt de formule voor kwalificerende rente strakker en het verhangen van overnameschulden binnen de afbouwtermijn leidt niet meer automatisch tot verlenging van die termijn.

Eigen woning

Al veel besproken is de weer ingevoerde vrijstelling van schenkbelasting van € 100.000 ten behoeve van de eigen woning. Ten aanzien van de eigen woning is gecodificeerd dat een bouwkavel waarvoor concrete bouwplannen bestaan ook als eigen woning kwalificeert. Voorts is het handig om te weten dat de maximaal aftrekbare eigenwoningrente 50% bedraagt. Het bovenstaande was slechts een greep uit de wijzigingen per 1 januari 2017. In het whitepaper van de redactie van FiscaalTotaal vindt u een uitgebreider overzicht van de wijzigingen.