THEMA

BELASTINGADVISEUR GEROYEERD NA KLACHT DOOR INSPECTEUR

De zaak

Een belastingadviseur heeft een eenmanszaak en is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. In de jaren 2012 en 2013 werkte hij onder meer voor verschillende vennootschappen van een dame met wie hij in die jaren ook een affectieve relatie had. In augustus 2013 kocht hij van haar de aandelen van een BV en wijzigde de naam daarna. Bij een boekenonderzoek constateerde de inspecteur dat de belastingadviseur uitgeschreven facturen niet had begrepen in zijn IB- en OB-aangiften. Ook stuurde hij creditnota's naar de vennootschappen van de dame, hetgeen leidde tot onterechte teruggaven OB. De adviseur gaf in een gesprek met de boete- en fraudecoördinator van de Belastingdienst aan, dat hij niet in staat was de fiscale claim te betalen en dat dit de aanleiding was voor de creditnota's.

Klacht

De inspecteur diende een klacht in bij de Raad van Tucht. De Raad verklaarde de klacht gegrond en royeerde de adviseur als lid van het Register Belastingadviseurs. De man had zich niet gedragen zoals van een eerlijk, zorgvuldig en behoorlijk handelend belastingadviseur mag worden verwacht. De man ging in hoger beroep.

Beroep

De adviseur stelde onder meer dat de inspecteur onzorgvuldig handelde door hem te horen, terwijl hij door een alcoholverslaving, een ziekte, in dronken toestand verkeerde. Verder stelde hij bij de dame in loondienst te zijn geweest en dat daarover nog een fiscale procedure liep. In hoger beroep komt de man ook met nieuwe stellingen op de proppen. Zo zou de ex-partner van de dame stukken en apparatuur hebben ontvreemd en gemanipuleerd. Ook zou hij lijden aan een PTSS stoornis.

Raad van Beroep

De Raad van Beroep bevestigt het oordeel van de Raad van Tucht. De nieuwe stellingen van de adviseur acht de Raad ongeloofwaardig en de man bracht geen enkel begin van bewijs bij. Ook rekent de Raad het de man ernstig aan, dat hij of een gemachtigde niet was verschenen op de zitting. Daartoe is hij gehouden op basis van de geldende beroepsregels.