THEMA

BELASTINGADVISEURS OPLETTEND NA PANAMA PAPERS

Terughoudender

Leenman en Van den Berg constateerden wel dat belastingadviseurs door de Panama Papers en door de enorme publieke aandacht meer op hun hoede zijn en terughoudender zijn geworden voor het aanbevelen van dubieuze constructies. Het tweetal is werkzaam bij de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering van de Belastingdienst, de afdeling die zich bezighoudt met het bestrijden van verboden constructies. Zij waren woensdag als eerste aan de beurt om te verschijnen voor de Parlementaire ondervragingscommissie. Volgens Leenman en Van den Berg hebben de Panama Papers niet geleid tot uitbreiding van de capaciteit bij de dienst. Beiden heren schetsten hoe rente- en stallingsconstructies leiden tot al dan niet geoorloofde belastingontwijking.

Fiscus loopt €10 miljard mis

Volgens Jan van Koningsveld, met wie de commissie woensdag ook sprak, loopt de belastingdienst jaarlijks zo'n €10 miljard mis door het wegsluizen van geld naar belastingparadijzen. De voormalige medewerker van de fiscale opsporingsdienst FIOD promoveerde twee jaar terug op dit onderwerp en is nu directeur van het Offshore Kenniscentrum. Volgens Van Koningsveld helpen de maatregelen die nu getroffen worden tegen belastingontduiking en –ontwijking per saldo niet zolang het 'systeem' toestaat dat de offshore-vennootschappen worden bestuurd door stromannen van trustkantoren. Volgens hem helpen de UBO-registers ook niet. ‘Ik heb nog nooit een crimineel gezien die aandelen op eigen naam zet.’

Verzet

Nu de belastingconstructies openbaar zijn geworden, wraken nieuwkomers de praktijken van hun voorgangers. Soms loopt de onenigheid binnen de belastingadvieskantoren zo hoog op, dat partners weglopen en voor zichzelf beginnen. Toch zien de ondervraagden ook dat er een kleine groep belastingadviseurs en advocaten doorgaan met de dubieuze constructies en zich steeds agressiever verweren tegen de naspeuringen van de Belastingdienst. Het gaat zelfs zo ver dat inspecteurs worden geïntimideerd met aangiftes bij de politie en beslagleggingen. Maar volgens Ron van de Klashorst, voorzitter van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding van de Belastingdienst, is het werk van de dienst volledig gejuridiseerd. Wel pleit hij ervoor dat het makkelijker wordt om de onaannemelijke belastingaangiften waarin belastingparadijzen een rol spelen sneller te kunnen corrigeren. Nu moet er soms zes jaar geprocedeerd worden voordat de Hoge Raad toestemming geeft om informatie op te vragen. Tot nu toe heeft de coördinatiegroep in totaal €16 miljard kunnen achterhalen waarover inclusief boetes nog €1,4 miljard belasting werd betaald, zei Van de Klashorst.

Commissie

De Tweede Kamer houdt zich de komende anderhalve week bezig met de vraag in hoeverre het fiscale klimaat in Nederland wordt gebruikt om belastingbetaling te ontlopen. Dat gebeurt via een parlementaire ondervragingscommissie. Getuigen zijn daarbij verplicht te verschijnen en worden onder ede gehoord. De commissie wordt geleid door PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. VVD en PVV zijn niet in de commissie vertegenwoordigd; zij vonden het parlementair onderzoek niet nodig. Multinationals worden als gevolg van de wens van een Kamermeerderheid niet verhoord.