THEMA

BELASTINGDIENST ACTUALISEERT BESTAND BECONNUMMERS

Noodzakelijk

Een actueel bestand is noodzakelijk om binnen de Centrale Verwerking Uitstelregeling (CVU) een aantal vernieuwingen door te voeren. Het team CVU stuurt de brieven gefaseerd. De gehele actie neemt ruim één jaar in beslag. De eerste vernieuwing betreft de service ‘Digitale terugkoppeling Uitstelregeling belastingconsulenten’. Vanaf augustus 2016 kunt u, op beperkte schaal, al kennismaken met deze nieuwe ontwikkeling. De vertrouwde terugkoppeling op papier of CD-rom blijft nog tot januari 2018 actief.

Extra informatie

Lees de voorwaarden voor gebruik van de uitstelregeling en informatie over de digitale terugkoppeling in de brochure van de Belastingdienst ‘Uitstelregeling belastingconsulenten 2016’. Nextens zal ook de digitale terugkoppeling van de Belastingdienst ondersteunen. Het webinar Uitstel van Nextens in maart trok daarom ook veel belangstelling. Veel gebruikers wilden graag een keer gedemonstreerd zien hoe de uitstelregeling in Nextens precies werkt. Een aantal vragen hebben we eruit gelicht in een apart artikel en u kunt ook altijd het webinar terugkijken.