THEMA

BELASTINGDIENST MAG SCHADE BELASTINGONTDUIKING VERHALEN OP TRUSTKANTOOR

Aansprakelijk

In deze zaak ging het om trustkantoor Tradman, dat inmiddels onderdeel is van TMF. Volgens de rechtbank hebben het kantoor en vier medewerkers meegewerkt aan de belastingontduiking van een klant van het trustkantoor, en zijn zij daarom ook aansprakelijk voor de schade die de Belastingdienst hierdoor heeft geleden.

Civiele procedure

Het is de eerste keer dat de Belastingdienst de schade van belastingontduiking via een civiele procedure probeert te verhalen op een trustkantoor en zijn medewerkers. De hoogte van de claim is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om miljoenen euro’s.