THEMA

BELASTINGDIENST GEEN EINDDATUM VOOR VERSTUREN PAPIEREN BERICHTEN

Aanbevelingen Ombudsman

Vorige maand bracht de Nationale Ombudsman een rapport met aanbevelingen uit naar aanleiding van een onderzoek over de invoering van  Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Wet EBV). De aanbevelingen werden gedaan om Nederlanders te ondersteunen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen.

Termijn van afschaffing onbegrensd

Wiebes geeft in zijn reactie aan dat mensen voor wie dat echt nodig is, de komende jaren papieren berichten van de Belastingdienst kunnen blijven ontvangen. Wiebes vervolgt dat de termijn waarvoor de mogelijkheid van papieren kopieën beschikbaar blijft, zal afhangen van de manier waarop de (gewenning aan de) digitalisering verloopt. 'Daarom is deze vooralsnog onbegrensd in de tijd. De Belastingdienst informeert mensen hierover aan de balies en de telefoon, via het netwerk van hulporganisaties en via de website. Daarbij wordt aangegeven dat er op dit moment geen einddatum is verbonden aan het versturen van papieren kopieën en dat mensen, mocht dat ooit anders worden, daarover tijdig tevoren persoonlijk worden geïnformeerd.'