THEMA

BELASTINGDIENST HAALT DEADLINE INFORMATIEPLICHT OVER RULINGS NIET

Deadline niet gehaald

In de strijd tegen belastingontwijking zijn er in EU en OESO-verband afspraken gemaakt over onder andere countryby-country-reporting tussen belastingdiensten en uitwisseling van informatie over rulings. Eén van die afspraken was dat Nederland de informatie over bestaande rulings voor 1 januari 2017 uitgewisseld had. Deze deadline verschilt overigens per land. Staatssecretaris Wiebes licht in zijn Kamerbrief over de stand van zaken over de uitwisseling van informatie toe waardoor de Belastingdienst deze deadline niet gehaald heeft.

Definitie ruling

Eén van de genoemde oorzaken is het verschil in de definitie ‘ruling’. Zo schrijft Wiebes in zijn Kamerbrief: ‘Waar de OESO-afspraken een afgebakende rulingdefinitie kennen, is de definitie van ‘ruling’ in de EU veel ruimer. Dit leidt ertoe dat op basis van de EUafspraken over veel meer rulings informatie moet worden uitgewisseld dan in OESO-verband. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering.’

Handmatig werk

Nederland blijkt naar schatting 2.000 bestaande rulings in OESO-verband te moeten uitwisselen en 4.750 rulings in EU-verband. ‘Het merendeel van de rulings is niet centraal geregistreerd. Belastinginspecteurs dienen daarom handmatig hun dossiers door te lopen. Naar schatting moeten zij 13.000 dossiers doorlopen. Dat is een enorme klus’, schrijft Wiebes.

Invullen standaardformulieren

Naast de hoeveelheid rulings, kost het invullen van de standaardformulieren meer tijd dan gedacht. ‘In de praktijk zijn vragen opgekomen over de uitleg van de door de EU en OESO gehanteerde begrippen. Een aantal begrippen is voor meerdere interpretaties vatbaar en de EU en de OESO hebben beperkt richting gegeven over de uitleg ervan. Hierdoor is het invullen van de standaardformulieren minder eenduidig gebleken dan aanvankelijk was voorzien.’

Aantal rulings loopt uiteen

Tot slot blijken de aantallen rulings van landen waarover informatie moet worden uitgewisseld behoorlijk uiteen te lopen. Waar Nederland spreekt over duizenden rulings waarover informatie moet worden uitgewisseld, hebben vrijwel alle andere landen in OESO-verband aangegeven dat zij verwachten over minder dan 200 rulings informatie te zullen gaan uitwisselen. Dit aantal rulings is dus aanzienlijk lager dan de rulings waarover Nederland informatie verwacht uit te wisselen. De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat hij niet kan inschatten waarom andere landen minder rulings denken uit te wisselen. In overleg met de OESO is afgesproken dat de Belastingdienst een jaar langer de tijd krijgt om de gegevens uit te wisselen: tot 31 december 2017.