THEMA

BELASTINGDIENST: INFORMATIEFORMULIER INVULLEN OM PEB AF TE KOPEN OF OM TE ZETTEN

Aangenomen wet

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Ook de Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is aangenomen. In deze novelle is opgenomen dat de maatregelen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer op 1 april 2017 in werking treden. De overige fiscale pensioenmaatregelen worden ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.

Formulier indienen

De Belastingdienst meldt dat als het in eigen beheer verzekerde pensioen wordt afgekocht of omgezet in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting, de dienst een informatieformulier hierover wil ontvangen. Het formulier is vanaf 30 maart 2017 beschikbaar op de site van de fiscus.