THEMA

BELASTINGDIENST INT MINDER SCHENK- EN ERFBELASTING

Opbrengstdaling

In totaal kon er in de eerste drie kwartalen van 2017 voor € 1,1 miljard worden geïnd. Dit is 15% minder dan in de eerste negen maanden van 2016. Volgens het CBS heeft de opbrengstdaling twee oorzaken. De eerste oorzaak is de verhoogde vrijstelling van de schenkbelasting. Met ingang van 2017 mag een onbelaste schenking van maximaal € 100.000 worden gedaan voor uitgaven aan een eigen woning.

Handmatig

De tweede oorzaak is het ernstige systeemprobleem bij de Belastingdienst waardoor de schenk- en erfbelasting met vertraging worden geïnd. Alle aangiften worden handmatig verwerkt, waardoor deze later worden opgelegd en dus ook later worden geïnd. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft al laten weten dat de fiscus hierdoor in 2017 € 450 miljoen minder inkomsten heeft. Wel zal dit volledige bedrag in de komende jaren alsnog worden geïnd.