THEMA

BELASTINGDIENST KIJKT MEE MET KENTEKENCAMERA'S

Algemene wet inzake rijksbelastingen

"Het verzamelen, vastleggen en bewaren van de camerabeelden door de Belastingdienst vindt plaats in het kader van de heffing en invordering van rijksbelastingen. De bevoegdheid van de Belastingdienst om camerabeelden te gebruiken, is gebaseerd op art. 11 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dat wil zeggen de autonomie van de inspecteur om op basis van de hem ter beschikking staande feiten/waarnemingen een aanslag op te leggen," aldus het convenant. Eind september gaf minister Opstelten slechts aan dat het technisch haalbaar is. Uit het convenant tussen de Belastingdienst en de Nederlandse Politie blijkt dat de Belastingdienst heeft de ANPR kenteken-camera’s al gebruikt.

 Controle camera's

Bij invoering van het systeem werd er gesproken over drie toepassingen, voor: 1. het inwinnen van geanonimiseerde gegevens ten behoeve van analyse en het samenstellen van verkeersbeelden; 2. het observeren en selecteren van voertuigen voor mogelijke controle op basis van de analyse; 3. de Quick Alert in situaties waarbij sprake is van een bijzonder ernstige of omvangrijke inbreuk op de rechtsorde of de openbare orde of indien er sprake is van vitale hulpverleningsbelangen. Hierbij werd de aantekening gemaakt dat het technisch mogelijk is om de camera's in te zetten voor strafrechtelijke opsporing en tenuitvoerleggingstaken op basis van politiegegevens. "Hiervan wordt vooralsnog afgezien in afwachting van verdere kaderstelling op de wettelijke basis voor het gebruik daarvan," aldus de Factsheet.