THEMA

BELASTINGDIENST ONVOLDOENDE BEVEILIGD

Leiding op de hoogte

Uit de stukken blijkt dat de leiding van de Belastingdienst al in maart 2015 gewaarschuwd is dat er een beveiligingslek was. Er werd herhaaldelijk op gewezen dat de leiding maatregelen moesten nemen om aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te voldoen, zo laat een bron in Zembla weten.

Geen verbetering

Een jaar later, in maart 2016, concludeerde ook de Auditdienst Rijk (ADR) in een rapport dat beveiligingsmaatregelen ‘niet geëffectueerd zijn’, meldt het programma verder.

Reguliere eisen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat Zembla in een schriftelijke reactie weten dat de data-analyse afdeling van de Belastingdienst aan de reguliere eisen voldeden. Hij geeft wel toe dat er niet gemonitord is welke dataverwerking is uitgevoerd. Verlies of diefstal is tot op heden niet geconstateerd, zo zegt hij. Maar de bronnen van Zembla zeggen dat het niet te achterhalen is omdat de loggegevens ontbreken.