THEMA

BELASTINGDIENST PAKT UITSTAANDE TOESLAGENSCHULD IN BUITENLAND AAN

Invordering toeslagen

Het aanschrijven van deze doelgroep is één van de in maart door Staatssecretaris Wiebes van Financiën aangekondigde maatregelen. Dit om de invordering van toeslagen in het buitenland aan te scherpen. Overige maatregelen zijn eveneens in voorbereiding. Hier vallen onder andere het inschakelen van incassobureaus in het buitenland en het uitbreiden van capaciteit bij het Landelijk Incasso Centrum onder. Voorschotten worden eerst uitbetaald, waarna pas achteraf het recht op de toeslag wordt vastgesteld. Inherent aan dit toeslagensysteem zijn de openstaande vorderingen in binnen- en buitenland. Verdeeld over 189 landen betreft het een groep van 100.000 personen. Voor meer details verwijst de Belastingdienst naar het aangemaakte ‘Factsheet Internationale invordering Toeslagen’.