THEMA

BELASTINGDIENST STOPT MET BEOORDELEN PENSIOENVERLAGINGEN

Verlaging

Vanaf 1 januari 2013 was het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, het pensioen dat in eigen beheer is verzekerd, te verlagen op het moment dat deze pensioenen worden uitgekeerd, zonder dat het gehele pensioen door de verlaging belast wordt. Deze voorgenomen verlaging kon vooraf getoetst worden door de Belastingdienst. Deze goedkeuring vooraf was geen vereiste, maar gaf wel zekerheid over de fiscale gevolgen van de verlaging. De Belastingdienst stopt per 31 december 2015 met deze beoordelingen. Andere pensioenverlagingen blijft de Belastingdienst wél op verzoek beoordelen.

Lopende verzoeken

Voor een beoordelingsverzoek geldt een redelijke behandeltermijn van 8 weken. Op het moment dat een verzoek bij de Belastingdienst wordt ingediend wordt de termijn voor het verlagen van het pensioen niet verlengd. Als het beoordelingsverzoek binnen 8 weken vóór 31 december 2015 is gedaan, kan de redelijke behandeltermijn tot gevolg hebben dat de afhandeling van het verzoek plaatsvindt ná 31 december 2015.

Gevolgen

Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:
  • Het verzoek wordt na 31 december 2015 toegekend en de verlaging in afwachting van het verzoek is nog niet verwerkt. De verlaging van het pensioen is dan niet meer mogelijk.
  • Het verzoek wordt na 31 december 2015 toegekend en de verlaging vooruitlopend op de beslissing is reeds doorgevoerd. Het pensioen is dan onbelast verlaagd.
  • Het verzoek wordt na 31 december 2015 afgewezen en de verlaging is in afwachting van het verzoek nog niet verwerkt. Het pensioen kan dan niet worden verlaagd. Dit heeft geen fiscale consequenties.
  • Het verzoek wordt na 31 december 2015 afgewezen en de verlaging vooruitlopend op de beslissing is reeds doorgevoerd. De verlaging is ten onrechte doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat de gehele pensioenaanspraak, dus niet alleen de verlaging, is belast.