THEMA

BELASTINGDIENST STORT BETALINGEN INKOMSTENBELASTING ONTERECHT TERUG

Direct betaald

Het gaat om aanslagen inkomstenbelasting of Zorgverzekeringswet met een datum van 3 of 10 januari 2018. Een aantal belastingplichtigen die de ontvangen aanslag direct hebben betaald, hebben het verschuldigde bedrag vervolgens onterecht terugontvangen.

Brief

De betreffende belastingplichtigen krijgen in januari een brief van de Belastingdienst. Hierin staat dat zij een betaald bedrag ten onrechte hebben teruggekregen en dat zij dit opnieuw moeten betalen. Ook staat in de brief hoe zij deze betaling kunnen doen.