THEMA

BELASTINGDIENST VERWERKT OUDERENKORTING NIET EN STUURT ONTERECHTE HERINNERING EU-BTW-MELDING (MOSS)

Ouderenkorting

De ouderenkorting geldt voor mensen die op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd hebben. De korting wordt automatisch gegeven bij de aangifte. Iedereen die geboren is op 31 oktober 1949 én een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014 heeft ontvangen waarin de ouderenkorting niet is verwerkt ontvangen binnenkort van de Belastingdienst een nieuwe aanslag en een excuusbrief.

EU-BTW-melding (MOSS)

Met het verwerken van de EU-BTW-meldingen (MOSS) van het tweede kwartaal van 2016 is er bij een klein deel van de deelnemers iets verkeerd gegaan. Er staat ten onrechte 'Herinnering! U moet nog melding doen.' Hebt u op tijd uw melding voor uw klant gedaan? Dan staat er in zijn dossier 'Wij hebben uw melding ontvangen'. Staat er daarnaast toch een herinnering dat u voor uw klant nog melding moet doen? Dan kan die melding worden genegeerd. Als u de melding tijdig hebt gedaan voor uw klant, hoeft er nu niets te gebeuren, zo zegt de Belastingdienst.