THEMA

BELASTINGDIENST: ANTWOORDEN OP VEELGESTELDE VRAGEN OVER AFKOOP PEB

Negen vragen

In totaal geeft de Belastingdienst antwoord op negen vragen. Hieronder de eerste drie.

Welk tarief voor de Zvw is op de afkoop van PEB van toepassing?

De werkgeversheffing zorgverzekeringswet (Zvw) is van toepassing als de directeur-grootaandeelhouder (dga) de afkoopsom van het PEB geniet tot en met de maand waarin deze de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Geniet de dga de afkoop van het PEB ná de maand van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan houdt u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in.

Is de bijdrage Zvw verschuldigd als de dga alleen de afkoopsom van PEB geniet?

Als de dga uitsluitend een afkoopsom van het PEB geniet dan zijn er geen loontijdvakken en is er geen werkgeversheffing Zvw verschuldigd. Er hoeft dan ook geen de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ingehouden te worden.

Een dga, ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd, geniet naast regulier loon van de bv ook de afkoopsom van het PEB. Is bijdrage Zvw over de afkoopsom van het PEB verschuldigd?

De dga is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen Op de afkoopsom PEB moet er inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden ingehouden. Ook op het reguliere loon van de dga moet de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden inhouden. Omdat de afkoopsom van het PEB en het reguliere loon onder hetzelfde regime voor de Zvw vallen, moet deze loonbestanddelen bij elkaar opgeteld worden. De loontijdvakken van het reguliere loon werken dan door naar de afkoopsom van het PEB. Op het totaal van de loonbestanddelen moet de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden ingehouden. Als gevolg van voortschrijdend cumulatief rekenen kan er nooit meer dan het maximum aan inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ingehouden worden. De dga is wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen (ZW) Er hoeft op de afkoopsom PEB de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw niet in gehouden te worden, omdat er geen loontijdvakken zijn te onderkennen. De loontijdvakken van het reguliere loon, waarover de werkgeversheffing Zvw is verschuldigd, werken niet door naar de afkoopsom van het PEB.