THEMA

BELASTINGDIENST WAARSCHUWT VOOR VERVALSTE DOELGROEPVERKLARINGEN

Facilitators

Adviesbureaus, zogenoemde facilitators, benaderen bedrijven met het voorstel om te controleren of de werkgever misschien vergeten is bepaalde premiekortingen toe te passen. Dit doen ze op basis van no cure no pay. Het adviesbureau ontvangt een percentage van het bedrag aan premiekorting dat de werkgever naar aanleiding van de ‘premiescan’ incasseert.

Vervalste doelgroepverklaringen

De malafide facilitator gebruikt in een aantal gevallen vervalste doelgroepverklaringen om te bewijzen dat er recht op premiekorting bestaat. Op basis van deze ‘bewijsstukken’ dient de werkgever correctieberichten in en vraagt een deel van de ‘teveel’ afgedragen premie werknemersverzekeringen terug. De werkgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de afdracht van de juiste loonheffingen. Dit betekent dat de Belastingdienst de teveel ontvangen premiekortingen terugvordert en eventueel een boete oplegt.

CAF

Het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst doet onderzoek naar een aantal adviesbureaus dat deze premiescan uitvoert. Daarnaast doet de Belastingdienst aanvullend onderzoek bij werkgevers die mogelijk - rechtstreeks of via een facilitator - ten onrechte premiekortingen hebben gekregen.