THEMA

BELASTINGDIENST WORSTELT MET HEFFING BELASTINGRENTE

Geen beleid

Belastingadviesorganisatie EY deed een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en ontving delen uit de verslagen van twee overleggen van de Belastingdienst over de belastingrente. Hieruit komt naar voren dat de Belastingdienst geen beleid kent voor het vergoeden van rente over te veel betaalde belasting. In sommige gevallen leidt dit er toe dat belastingplichtigen zelfs rente moeten betalen over belastinggeld dat de fiscus al op haar rekening had staan. Volgens EY kost deze onredelijke uitwerking bij grote bedrijven meer dan een miljoen euro.

Regeling bewust vormgegeven

Uit het eerste verslag van november 2015 wordt het probleem dat EY aankaart wel onderkend. ‘In de praktijk kan het voorkomen dat belastingrente berekend wordt over een periode dat de Belastingdienst de beschikking had over het geld’, aldus het verslag. ‘Wij hebben dan geen rentenadeel en het zou reëel zijn de in rekening gebrachte rente op verzoek te verminderen.’ Het tweede verslag is van 30 september 2016. Dit intern overleg verwijst naar de antwoorden van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. ‘De regeling is bewust vormgegeven zoals hij is’, zo is in het verslag te lezen. ‘De lijn die tot nu toe door de lavaco’s (landelijke vaktechnische coördinatoren; red.) is uitgedragen: er wordt geen beleid gemaakt. Wel kan er in incidentele gevallen aanleiding zijn om de rente te matigen, gelet op de bijzonderheden omstandigheden van het geval (zoals situaties waarbij rente werd berekend over periode waarin het geld al bij fiscus stond).’

Rechtsgang

Volgens EY kunnen gedupeerden met deze verslagen naar de rechter stappen. Ze kunnen een beroep doen op deze ‘bijzondere omstandigheden’, ook al is het niet duidelijk wat de fiscus daar onder verstaat. In het verleden werd er bewust te veel belasting betaald, zodat men kon profiteren van de hoge rentevergoeding van de fiscus. Het is een bewuste keuze van Wiebes om dit terug te dringen, en met succes. De rente die de fiscus vergoedt, is gedaald van € 588 miljoen in 2011 naar € 193 miljoen in 2015.

Kamervragen

VVD-Kamerlid Aukje de Vries heeft demissionair staatssecretaris Wiebes om opheldering gevraagd. 'Bent u het met de VVD eens dat het normaal is dat als je rente heft, je ook rente vergoedt, zeker omdat het ook gaat om hoge rentes (4% voor particulieren en 8% voor bedrijven)?'