THEMA

BELASTINGDIENST IS RUIM 2.000 ZWARTSPAARDERS OP HET SPOOR

Gratis

De fiscus heeft de gegevens omtrent de vermeende zwartspaarders bij BCEE gratis van de Duitse belastingdienst, die de informatie volgens Duitse media gratis heeft ontvangen van een anonieme tipgever. Ook de Nederlandse Belastingdienst zou niet voor de informatie hebben betaald.

Tipgeverszaak

Onlangs kreeg de Belastingdienst van Hof Den Bosch nog een flinke tik op de vingers in de zogheten ‘tipgeverszaak’. De fiscus had in deze zaak gebruikgemaakt van gekochte informatie die afkomstig was van een tipgever die de gegevens had verduisterd. Het hof stelde onder meer dat de fiscus zich in die zaak schuldig had gemaakt aan heling, en concludeerde dat de betreffende informatie niet als bewijsmateriaal mocht worden gebruikt. Volgens de fiscus is dit in deze zaak echter anders. De Belastingdienst heeft de informatie deze keer namelijk ontvangen van de Duitse fiscus, en niet rechtstreeks van een particulier.

Identiteit

De Belastingdienst beschikt al sinds het najaar van 2016 over de klantgegevens van BCEE, maar het kostte anderhalf jaar om de informatie te verwerken. In eerste instantie werd gesproken over 4.400 vermeende zwartspaarders. Inmiddels zijn ongeveer 3.000 klanten geïdentificeerd, waarvan er bijna 1.000 al bekend waren bij de Belastingdienst. Zij hadden hun vermogen ‘gewoon’ aangegeven. Voor ongeveer 2.100 mensen geldt dat niet en zij kunnen nu een brief van de fiscus verwachten. Van ongeveer 1.400 mensen is de identiteit nog niet bekend.

Inkeerregeling

Een woordvoerder van de fiscus wijst erop dat de 2.100 aangeschreven belastingplichtigen niet per definitie zwartspaarders zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat op een rekening bij BCEE geen zwart vermogen staat. Verder geeft de woordvoerder aan dat wie wél zwart vermogen op de rekening heeft staan, geen beroep meer kan doen op de inkeerregeling, want daarvoor is het te laat.