THEMA

BELASTINGENVERDRAGEN LEIDEN TOT INVESTERINGEN

Geen belastingparadijs

Gemiddeld verhoogt een nieuw belastingverdrag die investeringen met 20 procent. De investeringsstromen zijn zo hoog omdat ons land ''een spilfunctie'' vervuld in een netwerk van belastingverdragen. Volgens het CPB is ons land geen belastingparadijs, maar een ,,doorsluisland ten gunste van de belastingplanning van multinationale ondernemingen''. Als doorsluisland profiteert Nederland, terwijl het land waar grote bedrijven investeringen doen minder belastingen ontvangt. Internationale samenwerking is de enige manier om hier wat aan te veranderen. Eenzijdige maatregelen hebben geen zin volgens de onderzoekers omdat het slechts zal leiden dat multinationals naar andere landen gaan.