THEMA

BELASTINGKORTING GELIJK VOOR GEHUWDE EN ONGEHUWDE ERFGENAMEN

Fiscaal partner

Volgens een bepaling in de belastingwet kunnen ongehuwde kinderen die samenwonen met hun zieke ouder door de belasting gelijkgesteld worden aan een fiscaal partner. Door dit partnerschap krijgt het kind na het overlijden van de ouder een vrijstelling van ruim 6 ton aan erfbelasting. Aangezien het niet mogelijk is om twee fiscale partners tegelijkertijd te hebben, geldt deze vrijstelling dus niet voor gehuwde kinderen. Hierdoor hebben zij maar recht op € 19.000 vrijstelling. Een getrouwde erfgenaam was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

Het vonnis

De vrouw woonde jarenlang samen met haar gezin en ouders in één huis. Nadat eerder haar moeder al was overleden, stierf haar vader in 2011. Ze erfde een nalatenschap van € 1,5 miljoen en aangezien ze getrouwd was, moest zij over bijna het hele bedrag 20% belasting betalen. Was zij niet getrouwd geweest, dan zou ze over 9 ton 20% moeten betalen. Niet eerlijk vindt ze. En de rechtbank, waarvan één rechter hoogleraar belastingrecht is, geeft haar gelijk. Het onderscheid tussen kinderen met of zonder partner heeft in dit verband 'geen enkele functie' en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oordeelt de rechtbank. Het is discriminatie vinden ze. De Belastingdienst is in hoger beroep gegaan.

Bezwaar maken

Hoogleraar belastingrecht, Hans Stubbe, is het ook niet eens met de rechtbank. Hij was betrokken bij de totstandkoming van deze wetgeving en volgens hem is het idee erachter dat je niet met twee personen tegelijk fiscaal partner kunt zijn. Desondanks raadt hij nu wel de kinderen aan om in bezwaar te gaan zolang de zaak loopt. Als de uitspraak standhoudt kan het veel geld schelen voor de gehuwde kinderen die nu een erfenis hebben gekregen van een inwonende ouder. Maar zodra de bezwaartermijn tegen een aanslag van de fiscus is verstreken, is die definitief. In principe kan de Belastingdienst wel eigenhandig besluiten om geld terug te betalen dat achteraf ten onrechte was geïnd, maar die kans acht Stubbe erg klein.