THEMA

BELASTINGPAKKET 2014: VERRUIMING VRIJSTELLING SCHENKBELASTING EN WAARDERING SERVICEFLATS IN DE SW

Waarom is dit handig voor de gever?

Meer kunnen schenken is niet alleen voordelig voor de ontvanger, maar ook voor de gever. Door meer te schenken hoeft een gever minder box 3-heffing te betalen. Daarnaast biedt het een voordeel voor vermogende ouderen om een lagere eigen bijdrage voor verpleeghuizen (AWBZ) te betalen. Vermogende ouderen betalen namelijk een hoger bedrag voor het verblijf in deze tehuizen (zie 8.1 Fiscale cijfers). Op deze manier eten zij hun vermogen op. Daarom proberen ouderen sinds begin 2013 zoveel mogelijk geld weg te schenken zodat hun eigen bijdrage lager wordt. De vraag is echter of veel mensen in staat zijn om een schenking van een dergelijk hoog bedrag (100.000 euro) te doen. Nederlanders bezitten gemiddeld ongeveer 33.000 euro aan vermogen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2011. Hieruit kan worden opgemaakt dat er maar een beperkte groep is die kan profiteren van de tijdelijke regeling, waardoor de impuls voor de woningmarkt ook beperkt is.

Waardering van woningen in de Successiewet

In de Successiewet 1956 wordt vanaf 1 januari 2010 voor de waardering van woningen aangesloten bij de WOZ-waarde. Deze waarde gaat uit van de fictie dat de volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen en dat de verkrijger de onroerende zaak onmiddellijk in gebruik kan nemen.

Serviceflats

Voor serviceflats geldt iets anders. Door het specifieke en bijzondere karakter is de WOZ-waarde van deze woningen in bepaalde gevallen hoger dan de waarde in het economisch verkeer (WEV). Bij de serviceflats is er sprake van een persoonlijke verplichting tot het betalen van servicekosten voor diensten die niet op de woning zelf betrekking hebben maar waartegenover diensten zoals maaltijden ontvangen kunnen worden. Omdat bij de bepaling van de WOZ-waarde hiermee geen rekening wordt gehouden, ontstaat er een verschil tussen de WOZ-waarde en de WEV. Als bij serviceflats van de WOZ-waarde wordt uitgegaan, wordt de erfgenaam dus aangeslagen voor een hoger bedrag dan in werkelijkheid wordt geërfd. Om het voorgaande tegen te gaan, is via twee beleidsbesluiten (nrs. BLKB2011/1541M en BLKB2013/791M ) voor overlijdens in de jaren 2010 tot en met 2013 goedgekeurd dat voor serviceflats van de WEV mag worden uitgegaan als de WEV in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde. Conform een toezegging aan de Tweede Kamer wordt deze mogelijkheid vanaf 1 januari 2014 in de wet vastgelegd. Bron: Redactie FiscaalTotaal U kunt de informatie in de hyperlinks uit dit artikel alleen openen wanneer u een abonnement op FiscaalTotaal heeft. Lees meer over de kennisbank FiscaalTotaal.