THEMA

BELASTINGPLAN: VERDER WERKEN AAN VEREENVOUDIGING

Moet makkelijker

Staatssecretaris Wiebes van Financiën: 'Elk Belastingplan moet nieuwe voorstellen voor vereenvoudigingen bevatten. Dat is verplichte kost, want we moeten het belastingsysteem echt makkelijker maken.' De staatssecretaris onderstreept het belang van vereenvoudiging door een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer te sturen.

Fiscale vereenvoudigingswet

Ook bevat het Belastingplan dit jaar een Fiscale vereenvoudigingswet. In deze wet zit onder meer een voorstel dat een einde maakt aan de verwarrende praktijk dat mensen met schulden verschillende soorten afbetalingsregelingen hebben bij de Belastingdienst. Daarmee worden de schuldregelingen voor belastingen en toeslagen, die nu nog uit elkaar lopen, hetzelfde.

Pensioen in eigen beheer

Daarnaast bevat het Belastingplan een wetsvoorstel waardoor ondernemers op een fiscaal aantrekkelijke manier afscheid kunnen nemen van het pensioen in eigen beheer. De complexe pensioenregeling voor directeur-grootaandeelhouders zadelt ondernemers nu op met veel administratie én een zogeheten dividendklem, waardoor geld blijft vastzitten in het eigen bedrijf, zo schrijft de staatssecretaris.

Koopkracht

Het Belastingplan moet een evenwichtige verbetering van de koopkracht regelen. Ouderen en jongeren, eenverdieners en tweeverdieners, gezinnen en alleenstaanden gaan er in 2017 over het algemeen op vooruit. Ook bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, wil het kabinet een steuntje in de rug geven door een verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. Hierdoor valt een groter deel van de winst in het tarief van 20%.

Vestigingsklimaat

Samen met het Belastingplan stuurt staatssecretaris Wiebes ook een brief over het fiscaal vestigingsklimaat naar de Tweede Kamer. Daarin staat hoe het kabinet het vestigingsklimaat in Nederland ook in de toekomst aantrekkelijk wil houden. Het kabinet kiest ervoor om enerzijds de actieve aanpak van belastingontwijking krachtig voort te zetten en anderzijds in de komende jaren te werken aan een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting tot een voldoende concurrerend niveau met andere landen in Europa. Het Belastingplan zet al stappen in die richting. Het bevat diverse anti-misbruikmaatregelen om belastingontwijking tegen te gaan en de verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting zorgt voor een lagere belastingdruk voor bedrijven.