THEMA

BELASTINGPROFESSOREN NIET ONAFHANKELIJK

Invloed

De Volkskrant onderzocht de nevenwerkzaamheden van de 59 belastinghoogleraren aan de Nederlandse universiteiten. Hieruit blijkt dat slechts zes van de 59 hoogleraren hun hele carrière onafhankelijk zijn gebleven. Ook grote advocatenkantoren hebben invloed in de academische wereld. Zo werken acht hoogleraren van de Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam (UvA) en Nyenrode Business Universiteit bij Loyens en Loeff. Een daarvan zit op een leerstoel die is bekostigd door het advocatenkantoor.

Belangenverstrengeling

Hoogleraren worden gevraagd voor commissies die in opdracht van de politiek onderzoek doen naar de hervorming van het Nederlandse belastingstelsel. Deskundigen vrezen hierdoor voor belangenverstrengeling. Volgens hen hebben multinationals er belang bij om het belastingbeleid soepel te houden. Op die manier beïnvloeden de kantoren het maken van het beleid dat direct raakt aan hun commerciële belangen.

Praktijkervaring

Een belangrijk genoemd argument van deze verstrengeling is dat hoogleraren op deze manier praktijkervaring opdoen. Iets waar studenten vooral profijt van hebben. Volgens het onderzoek van de Volkskrant heeft alleen de universiteit van Groningen heeft een evenwichtige verdeling tussen hoogleraren met en zonder praktijkervaring.

Niet nieuw

De discussie over nevenwerkzaamheden en transparantie is niet nieuw en speelt zeker niet alleen bij fiscalisten. Ook op andere departementen en faculteiten zijn veel hoogleraren verbonden aan het bedrijfsleven. In 2008 bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat bijna een kwart van de leerstoelen wordt bekostigd door een stichting of een bedrijf.