THEMA

INTERNATIONAAL BELASTINGSYMPOSIUM: ÉÉN WINSTCIJFER PER MULTINATIONAL

Verschillende projecten

Sinds de financieel-economische crisis van 2009 zijn er verschillende projecten gestart om multinationals een eerlijk belastingaandeel (fair share) te laten betalen. Zo hebben de OESO en de G20 het actieprogramma Beps opgezet: Base Erosion and Profit Shifting. De Europese Unie bereikten overeenstemming over richtlijnen tegen belastingontwijking ATAD1 en ATAD2. Daarnaast probeert de Europese Commissie nieuw leven in te blazen in de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).

Kritisch

Maar de deelnemers aan het belastingsymposium zijn kritisch. Zo zet ATAD 1 en ATAD 2 toch de deur weer open voor belastingontwijking, doordat de vertaling van deze Europese richtlijnen in de nationale wetgeving zorgt voor 28 verschillende versies. Ook het Beps-project zal teleurstellend uitpakken, verwachten de adviseurs, omdat het geen oplossing biedt voor belastingverdeling in de digitale economie. Ook CCCTB krijgt kritiek. Samen met andere kleinere landen heeft Nederland zich tegen CCCTB gekeerd vanwege de wijze waarop een op Europees niveau vastgestelde winst verdeeld moet gaan worden over de EU-lidstaten om daar te worden belast.

Eén winstcijfer

Volgens de aanwezige fiscalisten en academici zijn deze projecten de eerste stap op weg naar een nieuw fiscaal systeem dat een eerlijke belastingbijdrage van het multinationale bedrijfsleven moet garanderen. Het bedrijfsleven wil zekerheid en de beleidsconcurrentie tussen de OESO en de EU draagt daar niet aan bij. Een wereldregering die de winstbelasting voor multinationals vaststelt en verdeelt onder de landen waarin deze ondernemingen hun geld verdienen, is een utopie. Maar de aanwezigen willen wel één winstcijfer per multinational, waarna delen van de winst door verschillende landen wordt belast.