THEMA

BERICHTENBOX STEEDS MEER GEACTIVEERD

Bezorgde Nederlanders

De afgelopen weken heeft de Belastingdienst over het verdwijnen van de blauwe envelop veel vragen ontvangen van bezorgde ouderen of van mensen met oudere familieleden of kennissen. De Belastingdienst heeft nog niet kunnen reageren op al deze vragen, maar gaat daar wel voor zorgen. Speciaal telefoonnummer opengesteld Ondersteunend aan de reguliere BelastingTelefoon, is er een speciaal telefoonnummer voor vragen over het digitale berichtenverkeer (0800-2358352). Ook is er inmiddels een speciaal team gestart voor het ondersteunen van mensen met specifieke hulpvragen. Helpen van helpers Naast het inrichten van een speciaal belteam, investeert de Belastingdienst ook in het helpen van helpers. De mensen die hun naasten helpen met het activeren van hun MijnOverheid account met Berichtenbox worden daarbij ondersteund bij de BelastingTelefoon of balie, of via belastingdienst.nl/digitalepost. Daar staat ook een printbare folder, zodat informatie gedeeld kan worden met anderen.

Monitoren

Om ervoor te zorgen dat de invoering van het digitale berichtenverkeer goed verloopt, heeft de Belastingdienst Universiteit Twente gevraagd om onafhankelijk en deskundig te monitoren.

Geleidelijk afscheid

Hoewel het voor iedereen noodzakelijk is om de Berichtenbox te activeren, gebeurt het afscheid van de blauwe envelop geleidelijk. De eerste berichtenstroom die volledig digitaal gaat is de berekening van de toeslag(en) in 2016 dat in november en december 2015 toegezonden wordt. De berichtenstromen rondom de aangiftecampagne in 2016 worden nog op papier en digitaal verstuurd. Via de dossiers op belastingdienst-in-beeld.nl is meer informatie te vinden.