THEMA

BESLUIT WOB-VERZOEK INZAKE AANTALLEN PAPIEREN AANGIFTEN

Vragen in Wob-verzoek

In het Wob-verzoek werd onder meer gevraagd hoeveel mensen er in heel Nederland aangifte via de fysieke weg deden door middel van een van de diverse biljetten in de jaren 2010 tot en met heden, uitgesplitst per formulier en per jaar. Ook werd er bijvoorbeeld gevraagd hoeveel langer het gemiddeld kostte om de fysieke aangiften af te handelen in plaats van de elektronische aangifte biljetten in de jaren 2010 tot en met heden, uitgesplitst per formulier en per jaar.

Aantallen papieren aangiften

De staatssecretaris is deels aan het Wob-verzoek tegemoet gekomen. Waar dit niet het geval is, wordt dit veroorzaakt door het feit dat er geen documenten voorhanden zijn waarin de gevraagde informatie is vastgelegd. Dit heeft onder andere betrekking op de vraag hoeveel langer de afhandeling van fysieke aangiften gemiddeld kostte. Wel geeft Wiebes antwoord op de vraag over de aantallen ingediende papieren aangiften. Uit het meegeleverde overzicht blijkt dat het aantal per jaar ingediende papieren belastingaangiften is afgenomen van 1.033.890 in 2010 tot 368.186 in 2015.